Jaké nečistoty lze odstranit z dílů pomocí jednotek MiJET?

Clean Part metal

  • Velké kapky maziv na bázi oleje, vodních lubrikantů, rozpouštědel atd.
  • Částice – kovové a plastové třísky, piliny atd.

 


Jakým způsobem udržuje systém MiJET® ovzduší čistší?

  • Rozprášené částečky jsou nasávány a zachycovány zařízením.
  • Klesá riziko vdechnutí vytvářeného aerosolu, protože jej podtlak vtahuje do spodní akumulační nádoby.
  • MiJET Parts Cleaning System12Než vyfukovaný vzduch opustí zařízení, projde filtrem.

 

Jakým způsobem udržuje systém MiJET® okolní plochy čistší?

  • Na podlahách, různých površích nebo oděvech pracovníků obsluhujících stroje se už neusazují rozprášené částice.
  • Ve vzduchu proudí méně rozprášených částic, ucpávajících filtry vzduchotechniky.