Před instalací se prosím seznamte s těmito informacemi.

V rámci zajištění optimálního výkonu systému MiJET vezměte v úvahu následující skutečnosti:

Hadice, která do jednotky MiJET přivádí tlakový vzduch, by měla být co nejkratší (s ohledem na praktické využívání) a měla by mít průměr alespoň 3/8" (0,95 cm), přičemž větší průměr je lepší.

  • Důsledkem příliš malého průměru přívodní hadice nebo její přílišné délky od hlavního rozvodu může být nízký tlak vzduchu na ofukovací trysce.
  • Pro přívod vzduchu mezi hlavním rozvodem a jednotkou MiJET nedoporučujeme používat spirálové hadice.

Nízký tlak může být také důsledkem použití restriktivní rychlospojky

  • Při použití dvou běžně prodávaných rychlospojek na přívodním vedení k jednotce MiJET může dojít k až 30% poklesu tlaku na ofukovací trysce.
    • Pokud je třeba použít rychlospojku, zvolte typ s vysokým průtokem, například spojku Speedaire (č. 30E570) se zástrčkou Speedaire (č. 30E582).

Uživatelské příručky

Klikněte zde a stáhněte si katalog produktů MiJET (v čeština)
Klikněte zde a stáhněte si katalog produktů MiJET (v angličtině)

Uživatelská příručka

Klikněte zde a stáhněte si uživatelskou příručku pro 8” modely MiJET (v angličtině)

Klikněte zde a stáhněte si uživatelskou příručku (ve francouzštině)

Klikněte zde a stáhněte si uživatelskou příručku pro 12” modely MiJET (v angličtině)

Klikněte zde a stáhněte si uživatelskou příručku pro MiJET „Blind Hole“, tzn. k čištění neprůběžných otvorů (v angličtině)

Materiály pro distributory

Klikněte zde a stáhněte si vizitky pro prodejce MiJET – šablony Avery 28373, 38373, 5881, 6574, 8373, 88220, 88221, 8869