Jak systém MiJET® udržuje okolní prostředí čistší?

MiJET Unit
  • Podlahy zůstávají čistší a méně kluzké, bez obvyklého usazování olejové mlhy.
  • Vzhledem k tomu, že se už na podlaze neusazují rozprášené částice, klesá riziko uklouznutí a pádů.
  • Rozprášené částečky jsou nasávány a zachycovány zařízením.

    Lungs

  • Klesá i riziko vdechnutí vytvářeného aerosolu, protože jej podtlak vtahuje do spodní akumulační nádoby.
  • Než vyfukovaný vzduch opustí zařízení, projde filtrem.
  • Splňuje požadavky OSHA (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).