Systém MiJET® navrhla a vyvinula společnost Custom Service Solutions, která má mnohaleté zkušenosti s řešením problémů ve výrobním průmyslu.  Tým našich odborníků se v celostátním měřítku specializuje na zakázkové instalace CNC zařízení v oblasti hasicích soustav, systémů čištění vzduchu a monitorování nástrojů. MiJET je náš nový, k patentování přihlášený výrobek, který má řešit některé přetrvávající problémy výrobních provozů.

 

Samostatná, vzduchem poháněná jednotka MiJET se používá v blízkosti CNC strojů nebo kontrolních stanovišť k čištění dílů od zbytků oleje i kovových třísek a k následnému podtlakovému zachycení těchto reziduí do zásobníku za účelem jejich recyklace. Speciálně navržený ventil, který je předmětem patentové přihlášky, umožňuje pracovníkovi obsluhy aktivovat spouštěč na vzduchové trysce a spustit tak ofukování a sání současně. Vzduchovou tryskou lze provádět místní čištění dílů, zatímco podtlak nasává rozprášenou kapalinu a kovové částice do spodní, odnímatelné nádoby. 

Ve výrobních provozech se díly obvykle čistí ofukováním vzduchem z horní trysky, čímž ale vzniká olejová mlha, kterou vdechují přítomní pracovníci a která se nakonec usazuje všude kolem.

MiJET for every jobMiJET řeší čtyři problémy, které nastávají bezprostředně po čištění tímto typickým způsobem:

(1) zachycuje zdraví škodlivý vzduch, který je plný oleje;

(2) snižuje riziko uklouznutí a pádů osob na kluzké podlaze;

(3) zkracuje dobu potřebnou k čištění;

(4) zachycuje drahá chladiva a umožňuje jejich recyklaci.

A všechny tyto problémy řeší bez nutnosti elektrického napájení, pouze s využitím stávajícího rozvodu vzduchu v provozovně. Tuto přenosnou jednotku, zabírající jen malou plochu, lze jednoduše instalovat u každého CNC stroje, a získané místo tak využít k jiným operacím.

Volitelné možnosti zahrnují nehlučné vzduchové trysky, koše na díly pro zachycení různých obrobků při čištění a kolečka umožňující snadné přemístění. Systém MiJET se také kompletně vyrábí v USA.